designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
Competentieprofiel

De VvEA heeft een competentieflyer opgesteld voor het werk als educatief auteur. Het competentieprofiel geeft een overzicht van wat een educatief auteur moet kennen en kunnen. In de flyer komen acht belangrijke competenties aan bod. Aan de hand van de competenties kun je nagaan of dit iets voor jou is.

De flyer is ook te downloaden.