designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
Missie

De Vereniging van Educatieve Auteurs is een beroepsvereniging voor creatievelingen die teksten schrijven met een educatief doel.

De missie van de VvEA
• verbetering van de positie van educatieve auteurs in de relatie met hun opdrachtgevers
• professionalisering van het beroep educatief auteur
• verbinden en delen van kennis in een netwerk van vakgenoten

De docent heeft een spilfunctie in het Nederlandse onderwijs in Nederland. Om deze spilfunctie uit te voeren heeft de docent kwalitatief hoogwaardige leermiddelen nodig. Educatieve auteurs schrijven die leermiddelen voor al het onderwijs, van basisschool tot universiteit.

Educatieve auteurs die lid zijn van de VvEA zijn zich bewust van de grote invloed die zij met hun werk uitoefenen op het onderwijs. Ze zijn professionals, die een bijdrage willen leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en hebben hart voor leerlingen en studenten.

De VvEA ondersteunt het werk van educatieve auteurs, o.a. door het verbeteren van de positie van de auteurs ten opzichte van hun opdrachtgevers. Een eerlijke prijs, een goed contract en het bewaken van de rechten van auteurs, dat zijn kernpunten in het werk van de VvEA.

Schrijven voor het onderwijs is een vak; een echte professie. De opkomst van digitale middelen in het onderwijs stelt steeds hogere eisen aan de bekwaamheid van educatieve auteurs. De VvEA wil waar mogelijk deze ontwikkeling ondersteunen. Door het actief zoeken naar relevante scholingsmogelijkheden en het inventariseren van behoeften levert de VvEA een bijdrage aan de verdere professionalisering van het beroep.

De wereld van leren en onderwijzen verandert voortdurend. Het is daarom belangrijk dat educatieve auteurs elkaar weten te vinden in een netwerk van professionals. Zo kunnen ze kennis en vaardigheden ontwikkelen en bovendien collectieve en individuele zakelijke belangen beter behartigen. De VvEA wil zich inzetten voor educatieve auteurs als relevante beroepsgroep met een eigen geluid als het gaat om leren.

De VvEA is een afdeling van de Vereniging voor Schrijvers en Vertalers (VSenV). Hoe de VvEA haar leden kan bijstaan, lees je bij Services.