designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
Geschiedenis

De Vereniging van Educatieve Auteurs is ontstaan vanuit een initiatief van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers

De VSenV is een beroepsvereniging van schrijvers en vertalers en heeft vier afdelingen:

In het verleden kwamen bij de VSenV geregeld vragen binnen van educatieve auteurs. Deze auteurs konden soms niet afdoende worden  geholpen, omdat in de educatieve uitgeverij een andere dynamiek geldt dan bekend is bij de afdelingen van de VSenV. Zo werken educatieve auteurs vaak in auteursteams, dragen zij veelal hun auteursrecht over en organiseren zij hun schrijfwerk steeds vaker binnen een rechtspersoon.

Om meer specifieke kennis te vergaren en de mogelijkheden van een aparte vereniging voor educatieve auteurs te onderzoeken, startte de VSenV in 2005 met een speciaal project voor educatieve auteurs. Educatief auteur Onno Kalverda werd aangesteld om een online kenniscentrum op te zetten en te bekijken of het mogelijk zou zijn een vereniging van de grond te krijgen. In februari 2006 nam Annemarie Jansen (jurist en tevens coördinator van de FreeLancers Associatie) deze taak van hem over.

Tijdens de eerste landelijke bijeenkomst van de vereniging in oprichting in april 2006 waren zo’n zeventig educatieve auteurs aanwezig. Er bleek voldoende animo te zijn voor een speciale beroepsvereniging. Eind 2006 was het dan ook eindelijk zo ver, de Vereniging van Educatieve Auteurs werd formeel opgericht.

De VvEA is een zelfstandige vereniging en maakt onderdeel uit van de VSenV. De VvEA werkt  nauw samen met de VSenV en is, net als de VSenV, gevestigd in het Van Deysselhuis aan De Lairessestraat in Amsterdam.