designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
Arend Pottjegort

Waarnemend voorzitter | Arend Pottjegort is freelance educatief auteur en runt als zzp’er ZinvolLeren.nl. Hij gaf les in het basisonderwijs en werkte zeven jaar fulltime bij uitgeverij Codename Future. Zijn specialisme is het verbinden van onderwijs en samenleving. Hij schrijft hij aardrijkskundemethodes voor uitgeverijen, maakte het concept van enkele Bosatlassen en ontwerpt toetsvragen voor het CITO. Sinds kort staat hij weer twee dagen per week voor een basisschoolklas.