designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%

nieuws

Auteurswet moet positie makers verbeteren

Auteurswet moet positie makers verbeteren

12/11 - “Mensen die maken wil je niet breken – De auteurswet moet beter.” Met deze slogan is Platform Makers, waarvan de Vereniging van Educatieve Auteurs deel uitmaakt, vandaag een campagne gestart om aandacht te vragen voor het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht dat nu in de Tweede Kamer ligt.
Auteurs en artiesten (de makers) worden door grote opdrachtgevers en exploitanten vaak gedwongen hun rechten over te dragen, zonder daarvoor een redelijke vergoeding te ontvangen. Daarnaast zijn de honoraria de laatste jaren gekelderd en mogen organisaties van makers hier niet over adviseren of onderhandelen. Door dit alles zijn de makers steeds minder goed in staat om een redelijk inkomen te genereren met hun creatieve prestaties. Er moeten maatregelen genomen worden.
Om die reden ligt er een wetsvoorstel in de Tweede Kamer voor aanpassing van de Auteurswet met als doel de positie van makers te versterken: het Auteurscontractenrecht. Dit bevat onder andere het recht op een billijke vergoeding voor gebruik van het werk, het recht op een aanvullende vergoeding bij onverwacht succes (bestseller-clausule), het recht om je werk terug te krijgen als het niet wordt gebruikt (non-usus-clausule),en een verbod op onredelijke bepalingen.
Een sterk Auteurscontractenrecht kan en moet een belangrijke bijdrage leveren om de positie van makers te verbeteren. Als het aan het Platform Makers ligt, wordt het Auteurscontractenrecht een wettelijke bescherming van makers tegen wurgcontracten, vergelijkbaar met wetgeving in landen om ons heen. De Tweede Kamer behandelt het wetsvoorstel naar verwachting begin december.
De Tweede Kamerleden hebben deze week de publicatie “Makers aan het Woord” ontvangen, een verzameling van schrijnende ervaringen van makers in alle disciplines over hun marktpositie en beroepspraktijk, met een oproep daar snel iets aan te doen. De bundel is gratis te downloaden op de website van Platform Makers. Verder is er een petitie online gestart, die kamerleden oproept om ervoor te zorgen dat het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht snel wordt aangenomen: http://auteurswetmoetbeter.petities.nl/
Lees een artikel over de publicatie “Makers aan het Woord” in de Volkskrant.
Persbericht: De VvL over het Spotify-model voor boeken

Persbericht: De VvL over het Spotify-model voor boeken

18/02 - Nieuwe beroering in de boekenwereld: twee grote uitgevers, WPG en LannooMeulenhoff, beginnen een soort Spotify voor boeken. Veel schrijvers slaat de angst om het hart. Mag dat zomaar? Wat voor gevolgen zal dat (nu weer) hebben? Wat doet de VvL?
Allereerst: de uitgevers hebben hun plannen gemaakt zonder iemand van de VvL daarin te kennen; wij vernamen het nieuws ook uit de krant. Voorlopig weet niemand, behalve de uitgevers, hoe serieus de plannen zijn en hoe ze hun schrijvers erbij zullen betrekken. Als ze dat al willen doen. Hun zwijgzaamheid tegenover de enige echte schrijversbond doet niet veel goeds vermoeden.
Mag het? Dat zal afhangen van de vorm die de plannen zullen krijgen. In elk geval moeten betrokken schrijvers, volgens het modelcontract, toestemming geven om hun werk op deze wijze te kunnen gebruiken.
Hoe een en ander eruit gaat zien is voorlopig onbekend. De VvL juicht iedere mogelijkheid toe die schrijvers de kans geeft gelezen te worden, maar er moet wel een redelijke vergoeding tegenover staan. Spotify voor popmuziek is wat dat betreft geen gelukkig voorbeeld. Een popmuzikant ontvangt vrijwel niets per beluisterd nummer.
Deze week zal de VvL de uitgevers nadere toelichting vragen over hun plannen en op termijn in onderhandeling treden over een redelijke vergoeding voor schrijvers en vertalers in deze nieuwe vorm van exploitatie van hun werk.
Graag horen we van leden van de VvL die inmiddels met deze ontwikkelingen te maken hebben er in de nabije toekomst bij worden betrokken of mee worden geconfronteerd. Hoe meer wij weten, hoe beter beslagen we ten ijs komen.

VvEA treedt toe tot VSenV

6/01 - De algemene ledenvergadering van de VvEA heeft besloten toe te treden tot de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV). Vanaf 1 januari 2014 is de VvEA onder diezelfde naam een van de vier afdelingen van de VSenV naast de Vereniging van Letterkundigen, de FreeLancers Associatie en het Netwerk Scenarioschrijvers. Een afvaardiging van de VvEA zal deel gaan uitmaken van het bestuur van de VSenV.Tijdens een extra ALV op 4 september 2013 besloten de aanwezige leden unaniem voor aansluiting. Eerder al hadden bestuur en leden van de VSenV te kennen gegeven de komst van de 130 ‘Educatieven’ met genoegen tegemoet te zien. 

agenda

    de agenda is momenteel leeg