designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%

nieuws

Open brief Maria Vlaar: Streamingdiensten voor boeken

Open brief Maria Vlaar: Streamingdiensten voor boeken

3/03 - In het NRC Handelsblad van 22 februari en in de Volkskrant van 23 februari staat het nieuws dat uitgevers een deal hebben gesloten met Bol.com en Kobo (e-readers) voor een onbeperkt streamingmodel voor boeken: Kobo Plus. Voor een tientje per maand krijgt de lezer een all-you-can-eat toegang tot het werk van duizenden schrijvers en vertalers. Uitgever Toine Donk van Das Mag merkte het al eerder op: bij de online boekhandel Bol.com verdwijnt bijna de helft van wat de klant betaalt in de zak van Bol: “Daarmee krijgen zij per verkocht exemplaar vijf keer meer dan de persoon die het schreef. Best raar.” Inderdaad: best raar. Maar niet alleen boekhandels als Bol vinden het kennelijk normaal dat de auteur er zo weinig aan verdient, ook sommige uitgevers. Patrick Swart, bestuursvoorzitter van WPG, van uitgeverij De Bezige Bij dus, beweert in De Volkskrant dat het nieuwe streamingmodel wel “even wennen” zal zijn voor auteurs, omdat er “op een andere manier” voor hun werk betaald zal gaan worden.
Die “andere manier” betekent in veel gevallen: niet of veel te weinig. Sommige uitgevers hebben sommige schrijvers een specifiek aanbod gedaan hoe ook zij een graantje mee kunnen pikken van de nieuwe verdienmodellen, maar de meeste auteurs kregen dat niet. Die kregen een algemene rondzendbrief waarin vooral stond dat alles nog experimenteel was, lees: onbetaald. Of soms helemaal geen bericht van hun uitgever, zoals de auteurs van Overamstel, met wie Martijn Griffioen volgens NRC Handelsblad niet heeft overlegd: “Wij doen de exploitatie en onze auteurs vertrouwen daarop.” Het aantal auteurs dat een overeenkomst met hun uitgever over streaming heeft gesloten, is dus minimaal. En vertalers die net zo goed auteursrecht hebben op hun vertaling, vissen sowieso achter het net.
Het komt erop neer, dat in navolging van de film- en muziekindustrie en de journalistiek nu de internetbedrijven en uitgevers gezamenlijk een manier gevonden hebben om geld te verdienen zonder de auteurs van hun producten proportioneel mee te laten verdienen. Immers, ook scenarioschrijvers, liedjesschrijvers en journalisten krijgen vaak niets voor hun werk dat door de producenten aan internetbedrijven wordt verkocht. Of zoals uitgever Mizzi van der Pluijm van AtlasContact zegt: “Ik betwijfel of auteurs hier genoeg aan verdienen. Ik denk van niet.” Zij lijkt, met Toine Donk, het belang van de auteurs voorop te stellen.
Reken even mee: als er 100.000 mensen voor een tientje lid worden, dan is er 1 miljoen euro per maand te verdelen. Stel dat de helft van de leden daadwerkelijk iedere maand een boek online leest of downloadt. Mensen met een bibliotheekpas of een museumkaart gebruiken die immers ook niet iedere maand. Er verdwijnt in dat geval dus al 5 ton per maand in de zakken van Bol.com en Kobo. En dan zijn de reclame-inkomsten en de waarde van klantgegevens nog niet eens meegerekend. Alleen de auteurs van de boeken die werkelijk gelezen worden hebben recht op een percentage van de 5 ton die overblijft. Maar ook het gedeelte van de abonnementskosten die de lezer gaat betalen dat wél aan de uitgever wordt uitbetaald, wordt maar mondjesmaat doorgegeven aan de schrijvers van die 40.000 titels. Sommige auteurs krijgen gewoon niets, terwijl hun boek wel meedoet om zoveel mogelijk abonnees te werven. Auteurs krijgen dus gemiddeld bij de streamingdiensten fors minder dan bij de normale verkoop van hun boek.
Met de Auteursbond, die 1.500 auteurs vertegenwoordigt, onder wie veel schrijvers en vertalers van titels die nu worden aangeboden op Kobo Plus, is ondanks toezeggingen daarover geen overleg gevoerd over individuele voorwaarden en vergoedingen voor dit grootschalige gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken.
De Auteursbond vindt dat de auteurs en de uitgevers zich niet tegen elkaar moeten laten uitspelen. Het liefst willen we met Lira en de uitgevers het gesprek aangaan over hoe de schrijvers en vertalers hun deel kunnen krijgen. Het nieuwe streamingmodel is geen verdienmodel voor de auteur, en ook nauwelijks voor de uitgever, maar vooral voor de internetboekhandel. De auteurs willen een grotere punt van de taart! Met Lira gaan we, zo hebben we afgelopen week afgesproken, een gezamenlijke strategie ontwikkelen om dit te bereiken.
Maria Vlaar, voorzitter Auteursbond
www.auteursbond.nl
Financiële APK voor Auteursbond-leden

Financiële APK voor Auteursbond-leden

1/01 - Druk met journalistieke producties, maar geen tijd om goed in je eigen financiële situatie te duiken? En wil je die wel eens door een expert bekeken hebben? Auteursbond-leden kunnen een Financiële APK aanvragen. De Auteursbond biedt deze dienst aan in samenwerking met de NVJ. De Financiële APK wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage aan de kosten door het P.C. Boutensfonds.
Deze gesubsidieerde financiële apk is bedoeld voor mensen die van de pen leven (schrijvers, vertalers, scenarioschrijvers, (foto)journalisten, ondertitelaars, librettisten, educatieve auteurs, dichters, etc.).
Van een professioneel financieel adviseur krijg je een uitgebreid en concreet advies over jouw financiële situatie (je financiële APK). Hierna bepaal je zelf of je actie onderneemt. Het P.C. Boutensfonds subsidieert deze verdere stappen niet.
Door financiële adviseurs, werkwijze
Je kunt bij je aanvraag kiezen uit twee professionele adviseurs:

Marjorie Molegraaf, financieel professional en gecertificeerd financieel planner en belastingadviseur, zie Sfinxmanagementof LinkedIn
Peter Meijer, zelfstandig en onafhankelijk adviseur (ex pensioen, schade- en levensverzekeringen adviseur bij een assurantiekantoor, private banker en pensioenadviseur bij een bank), zie LinkedIn

Na je aanvraag zal je gevraagd worden aan de hand van een checklist informatie te verzamelen en op te sturen. De adviseur ontvangt dit vooraf, analyseert dit en maakt een rapport. Dit rapport bespreek je live met de adviseur. Specifieke adviezen of vervolgacties voor jou zelf kunnen voortvloeien uit dit gesprek.
Kosten
Het P.C. Boutensfonds subsidieert € 500,- per uitgebrachte APK. De kosten van een APK bedragen € 800,- voor een alleenstaande en € 1.000,- voor een stel.  Een alleenstaandedeelnemer heeft dus een netto bijdrage aan de APK van € 300,-. Voor een stel bedraagt de netto eigen bijdrage € 500,- .
Wat zeggen gebruikers?
“Het is fijn dat ik nu van dat immer zeurende gevoel af ben”
“Met de interesse van Peter in ons werk kwam ook het vertrouwen”
“Voor mij en mijn partner, allebei freelance literair vertaler, zijn onze financiën altijd een ver-van-mijn-bed-show; we weten dat sommige dingen niet goed geregeld zijn, maar dat is meer een zeurend ongemak waar we niet aan willen denken”
“Al met al is het een heel prettig contract en een nuttige ervaring”
Voorwaarden
Je bent minimaal 1 jaar lid van de Auteursbond/ Vereniging van Schrijvers en Vertalers.
Je kan één keer in de vijf jaar een beroep doen op de apk-subsidie
De apk wordt uitsluitend verzorgd door financiële dienstverleners die door het fonds zijn geselecteerd

Je eigen bijdrage moet voor de start van het traject op de rekening van het P.C. Boutensfonds zijn gestort: NL59 INGB 0007 228562
6 maanden na aanvang van het traject dient je tweede afspraak met de financieel adviseur ook te hebben plaatsgevonden, anders eindigt het traject zonder terugstorting van je bijdrage
Het bestuur van het P.C. Boutensfonds stelt een maximum aan het aantal te honoreren aanvragen van 100 per jaar: wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Na versturing van je aanvraag ontvang je een e-mail met een bevestiging en de checklist over de te verzamelen stukken.
Het P.C. Boutensfonds neemt contact met je op over het verdere verloop.
Kilik HIER voor de voorwaarden
Klik HIER voor de Checklist
Klik HIER voor het aanvraagformulier
Kees Holierhoek neemt afscheid als Lira-voorzitter

Kees Holierhoek neemt afscheid als Lira-voorzitter

22/12 - Afgelopen weekend heeft Kees Holierhoek na ruim dertig jaar afscheid genomen als voorzitter van Lira. Al die jaren heeft hij met een nimmer aflatende energie gestreden voor het bevorderen en beschermen van auteursrecht, en onderhandeld over billijke vergoedingen voor auteurs.
Onze beroepsvereniging heeft ontzettend veel aan Kees te danken. We spreken onze bewondering uit voor Kees zijn vakmanschap, betrokkenheid en standvastigheid en zijn hem erkentelijk voor alles wat hij heeft bereikt.Erelid van de vereniging kunnen we hem niet maken, want dat is hij al. Als dank is tijdens een feestelijke gelegenheid in De Rode Hoed in Amsterdam het Boek voor Kees aan Kees overhandigd, waarin talloze van jullie een persoonlijk stuk hebben geschreven.Kees blijft overigens actief als voorzitter van de Stichting Rechtshulp Auteurs (SRA), het Contractenbureau en de Stichting Dramaastricht. Felix Rottenberg volgt Kees op als voorzitter van Lira.
Vorderingen Taskforce Leenrecht

Vorderingen Taskforce Leenrecht

15/12 - Er staat een gure wind in Leenrechtland en dat voelen schrijvers en vertalers,” schrijft VvL-voorzitter Jeroen Thijssen in een brief aan de leden. Schrijvers zien hun LIRA-uitkering teruglopen, door onder andere meer uitruil van boeken en de Bibliotheek op School. Om het Ministerie van OC&W over te halen actie te ondernemen is eerder dit jaar de Taskforce Leenrecht opgericht.In zijn brief brengt Jeroen de VvL-leden op de hoogte van de vorderingen. Een rapport van OC&W over de terugloop van inkomsten uit bibliotheken werd benedenmaats bevonden. Het ministerie gaat de kritiek van de taskforce terugkoppelen aan hun onderzoeksbureau. Ook heeft de Taskforce via een WOB-procedure achterhaald dat in de nieuwe bibliotheek van gemeente Uitgeest het leenrecht bewust wordt omzeild.Lees hier de volledige brief Taskforce Leenrecht van Jeroen Thijssen.
Auteursrecht geregeld onderzoekt gedrag copyshops

Auteursrecht geregeld onderzoekt gedrag copyshops

8/12 - Worden complete studieboeken gekopieerd? Ieder jaar gaat een anonieme mysterieshopper langs bij een groot aantal copyshops om te controleren of studenten worden voorzien van een clandestien alternatief voor nieuwe studieboeken. Dit is een initiatief van het project Auteursrecht geregeld, opgericht vanuit Stichting Reprorecht, waarin de VSenV is vertegenwoordigd.
Bij eerdere onderzoeken werd geconstateerd dat copyshops zich schuldig maakten aan het kopiëren of printen en beschikbaar stellen van studieboeken zonder toestemming van auteursrechthebbenden. Hiertegen is succesvol opgetreden. Bij het onderzoek van 2016, waarbij in zes studentensteden zeventig copyshops werden gecontroleerd, werden geen overtredingen meer geconstateerd.
Download Rapportage onderzoek copyshops 2016
Hoe sta ik er financieel voor?

Hoe sta ik er financieel voor?

18/11 - VSenV introduceert in januari de Financiële APK met aantrekkelijke korting
Druk met vertalen of schrijven maar geen tijd om goed in je eigen financiële situatie te duiken? En wil je die wel eens door een expert bekeken hebben? Vanaf januari kunnen VSenV-leden  een Financiële APK aanvragen. De VSenV biedt deze dienst aan in samenwerking met de NVJ.  De Financiële APK wordt mogelijk gemaakt door het P.C. Boutensfonds, die deze dienst met een ruimhartige subsidie ondersteunt.
De APK bestaat uit een uitgebreid en concreet advies over jouw financiële situatie door een professioneel financieel adviseur. Hierna bepaal je zelf of je actie onderneemt. Je kunt bij je aanvraag voor de APK zelf je voorkeur aangeven voor een van de meewerkende financiële adviseurs. Aan de hand van een checklist verzamel je informatie en je stuurt deze naar je adviseur. Deze analyseert deze gegevens en maakt een rapport. Daarna volgt een afspraak voor een consult met je adviseur. Tijdens een vertrouwelijk gesprek komen specifieke adviezen aan bod en worden eventuele vervolgacties besproken.
Een alleenstaande deelnemer betaalt netto € 300,-. Voor een stel bedraagt de netto eigen bijdrage € 500,- .  Normaal betaal je als alleenstaande  € 800,- en als stel € 1.000,-. De korting wordt gefinancierd door het P.C. Boutensfonds. Het P.C. Boutensfonds subsidieert dus € 500,- per uitgebrachte APK.
De Financiële APK is beschikbaar met ingang van 1 januari 2017. Binnenkort volgt uitgebreide informatie over de regeling.
Met vriendelijke groet,
Jan Hilbers,
Geschillencommissie Auteurscontractenrecht van start op 1 oktober 2016

Geschillencommissie Auteurscontractenrecht van start op 1 oktober 2016

30/09 - Auteurs, uitvoerend kunstenaars, uitgevers en producenten kunnen vanaf 1 oktober geschillen, waar zij onderling niet uitkomen, voorleggen aan de daartoe door de wetgever aangewezen Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.
In de op 1 juli 2015 in werking getreden wet auteurscontractenrecht is voorzien in een onafhankelijke geschillencommissie voor een efficiënte en laagdrempelige procedure om problemen tussen makers en exploitanten op te lossen zonder dat er een rechter aan te pas hoeft te komen. Het gaat dan om problemen over de toepassing van de nieuwe wet en de uitleg van de overeenkomst die partijen gesloten hebben om het werk van de maker te exploiteren. Die meningsverschillen kunnen gaan over de billijkheid van het honorarium, gewenste beëindiging vanwege onvoldoende exploitatieresultaten of aanpassing van voor de maker onredelijk bezwarende bepalingen in de exploitatieovereenkomst.
De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht is gericht op continuïteit van de relatie en probeert altijd in eerste instantie een schikking tot stand te brengen, bijvoorbeeld via bemiddeling door een deskundige. Mocht dat niet mogelijk zijn dan volgt een uitspraak, die onderdeel van de overeenkomst kan worden. Zowel de commissieleden als de deskundigen hebben ruime praktijkervaring met dit soort geschillen.
Beide partijen kunnen een geschil indienen. Voor exploitanten geldt dat zij zich dienen te registreren. Voor makers is het onder omstandigheden mogelijk om via een gemachtigde anoniem te blijven. Aan de behandeling van het geschil zijn geen kosten verbonden voor partijen, behalve klachtengeld en registratiekosten voor exploitanten (in beide gevallen 150 euro). De Federatie Auteursrechtbelangen financiert de kosten van een procedure vanuit collectief voor rechthebbenden geïnde gelden. Het is ook niet nodig om een advocaat in te huren. Het klachtengeld wordt vergoed door de andere partij indien de indiener van het geschil in het gelijk wordt gesteld.
De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht is tot stand gekomen in overleg met Platform Makers en Platform Creatieve Media Industrie en met steun van de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De nieuwe commissie wordt ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB).
Meer informatie over de procedure en registratie bij deze commissie kunt u lezen op de website van de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.

Basisonderwijs maakt kennis met auteursrecht.pdf

29/09 - Lespakket ‘Dossier Auteursrecht’ voor basisonderwijs staat live
Vanaf vandaag is het lespakket ‘Dossier Auteursrecht’ voor groep 7/8 van het basisonderwijs gratis te downloaden op KlasseTV. KlasseTV heeft dit lespakket in nauwe samenwerking met de Federatie Auteursrechtbelangen ontwikkeld.
‘Dossier Auteursrecht’ bestaat uit zes lessen van gemiddeld één uur. De lessen gaan uit van het kind als maker, maar ook als iemand die het werk van anderen wil gebruiken, waardoor zij zich bewust worden van het belang van auteursrecht. Elke les start met een leuke video van vlogger Tobias, die in aanraking komt met het auteursrecht op muziek, tekst, video’s, foto’s en beeldende kunst, en daardoor – met vallen en opstaan – leert het auteursrecht van de makers te respecteren. Naar aanleiding van de video gaan de leerlingen in discussie en maken ze verwerkingsopdrachten. De lessen kunnen het hele schooljaar ingezet worden, maar sluiten ook goed aan bij de Kinderboekenweek en bij de Week van de Mediawijsheid.
Win actie met Gers Pardoel en Mirjam Oldenhave
Om scholen te stimuleren aan de lessen mee te doen is er een win actie aan het lespakket verbonden, waarmee scholen een workshop van rapper Gers Pardoel en een optreden van kinderboekenauteur Mirjam Oldenhave (de Grote Mees Kees Show) kunnen winnen.
Zegt het voort!
Vandaag heeft de Federatie bijgaand persbericht verzonden aan algemene en op kinderen gerichte media. Wij roepen iedereen op het persbericht zoveel mogelijk in eigen kring te verspreiden en op uw eigen website te plaatsen.
PERSBERICHT
Basisonderwijs maakt kennis met auteursrecht
Veel kinderen zullen zich niet bewust zijn van het bestaan van auteursrecht, terwijl ze hier regelmatig mee te maken hebben. Ze zijn maker, ze maken gebruik van auteursrecht en zij delen foto’s van anderen en van zichzelf met elkaar. Klasse TV biedt in samenwerking met de Federatie Auteursrechtbelangen een gratis lespakket aan voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. De kinderen worden ook gestimuleerd zelf creatief te zijn. Voor hun klas kunnen ze een workshop van rapper Gers Pardoel of een optreden van auteur Mirjam Oldenhave (de Grote Mees Kees Show) winnen.
Het lespakket bestaat uit zes lessen van gemiddeld één uur. De lessen gaan uit van het kind als maker, maar ook als iemand die het werk van anderen wil gebruiken, waardoor zij zich bewust worden van het belang van auteursrecht. Auteursrecht is ook een van de thema’s van de ontwikkeling van de jeugd in mediawijsheid. Elke les start met een leuke video van vlogger Tobias, die in aanraking komt met het auteursrecht op muziek, tekst, video’s, foto’s en beeldende kunst, en daardoor – met vallen en opstaan – leert het auteursrecht van de makers te respecteren. Naar aanleiding van de video gaan de leerlingen in discussie en maken ze verwerkingsopdrachten. De lessen kunnen het hele schooljaar ingezet worden. Pim van Klink, voorzitter Federatie Auteursrechtbelangen: “Voor kinderen is het internet een schatkamer vol filmpjes, muziek, plaatjes, spelletjes en ander moois. Zelf een foto, een filmpje of een verhaal maken en dat via het web met anderen delen is ook al kinderspel. Door kinderen te laten nadenken over wat er kan gebeuren als iemand anders hun creatie gebruikt – misschien wel op een manier die ze eigenlijk niet willen – worden ze zich bewust van het belang van zeggenschap over je eigen werk en leren ze het werk van andere creatieve makers te respecteren.”
Het lespakket ‘Dossier Auteursrecht’ met de wina cties voor Gers Pardoel en Mirjam Oldenhave is nu beschikbaar op www.klassetv.nl.
 
Nieuwsbrief VvEA – 15 september 2016

Nieuwsbrief VvEA – 15 september 2016

15/09 - Vereniging van Educatieve auteurs
Nieuwsbrief VvEA – 15 september 2016
Dit is alweer de vierde nieuwsbrief nieuwe stijl. Met artikelen over educatief schrijven en ICT, tegenvallende royalty’s en hoe je je daartegen kunt wapenen en leerkrachten die zelf hun lessen ontwerpen en soms het auteursrecht schenden. Lees over aandachtspunten voor jouw contract en de voortgang van de nieuwe Auteursbond. Wij zijn erg benieuwd naar jullie mening over de nieuwsbrieven. Wat vind je interessant, wat mis je? Maar ook wat zou je zelf kwijt willen? Artikelen van onze leden zijn van harte welkom. Neem even de tijd en stuur je reactie of bijdrage naar info@educatieveauteurs.nl
Inhoudsopgave

 Pas op voor digitale kwakzalverij
 Veronderstelde kennis
Je royalty’s veel lager dan je was voorgespiegeld
Meesters en juffen die hun lessen zelf maken
Het moreel recht is niet overdraagbaar
Van VSenV naar auteursbond
De Stichting Sociaal Fonds Letterkundigen
Word jij ons zevende lid
Maak je profiel aan
Prijs voor de beste onderwijsblog
De VVEA bestaat 10 jaar
De Algemene ledenvergadering van de VSenV

  Pas op voor digitale kwakzalverijTom van der Geugten Vraag en aanbodIn het jongste nummer van Van twaalf tot achttien (september 2016) stuitte ik op een mooi voorbeeld van zwart-witdenken met betrekking tot leermiddelen: ‘De leermiddelenmarkt is van oudsher aanbodgericht. Uitgevers maken lesmateriaal en de scholen nemen dat af. De PO-Raad en de VO-Raad willen dit ombuigen naar een vraaggestuurde situatie. Zij willen dat scholen zelf nadenken over wat ze willen en kiezen wat bij hun onderwijs past.’Zouden de twee raden in de veronderstelling verkeren dat uitgaven van educatieve uitgeverijen door wereldvreemden worden ontwikkeld? Als educatief auteur weet ik maar al te goed dat het tegendeel het geval is. Educatieve uitgevers zoeken heel zorgvuldig uit wat leraren van uitgaven verwachten. En niet alleen om commerciële redenen.De vraag van leraren verandert tegenwoordig heel snel. Zo besteden basisscholen sinds kort veel lestijd (vooral in de ochtenden) aan rekenen en taal, waardoor er minder tijd ‘over’ is voor zaakvakken. Hierdoor is er een groeiende vraag naar luchtige methoden (voor ‘s middags) voor zaakvakken (liefst geïntegreerd) waarmee de betreffende kerndoelen in minder tijd behandeld kunnen worden.TijdwinstDe factor waarmee leraren, uitgeverijen en auteurs steeds beter moeten omgaan, is ICT. In hetzelfde nummer van Van twaalf tot achttien spreken twee Kennisnetdeskundigen, Michael van Wetering en Alfons ten Brummelhuis, zich uit over de huidige situatie. Zo is van digitale leermiddelen bekend dat ze effectief zijn als de leerling veel kan oefenen, snel feedback krijgt en als de stof zich aanpast aan zijn niveau. ‘Alleen al met die drie krachtige ingrediënten zorgt ICT voor een tijdwinst van soms wel drie maanden ten opzichte van een klassieke methode. Als die toepassingen bewezen effectief zijn, zouden scholen zich verplicht moeten voelen om ermee te werken’, aldus Brummelhuis. Jammer genoeg vermeldt hij niet bij welke vakken en vakonderdelen deze winst is geboekt.Wat niet aan de orde komt is de vraag: wie maakt die leermiddelen? Uit de Leermiddelenmonitor van SLO blijkt dat leraren op dit terrein terughoudender zijn geworden (zie hierover de vorige nieuwsbrief). Brummelhuis waarschuwt voor ‘digitale kwakzalverij’: computerprogramma’s die dingen beloven die ze niet waarmaken. Maar hij zwijgt over de educatieve auteurs die ervoor moeten zorgen dat hun uitgever op een goede manier aan de vraag voldoet.Volgens Van Wetering is de toepassing van ICT iets dat je voortdurend moet beredeneren. ‘Is technologie het geschiktste middel om een bepaalde vaardigheid te leren?’ Volgens Brummelhuis is het een misplaatst beeld dat kinderen straks alleen nog maar achter een computer gaan leren. ‘Kleine stukjes onderwijs worden geautomatiseerd en geoptimaliseerd, zoals het maken van opgaven (sic, TvdG). Voor het overige blijft leren een sociaal proces en krijg je in de toekomst juist meer tijd om dat vorm te geven. En dingen te doen waar je als leraar door de veelheid aan taken niet meer aan toe kwam.’Meer tijd overEn daarmee kom ik terug op de beperktere tijd die op veel basisscholen ‘over ‘ is voor zaakvakken. Ik heb begrepen dat daarvoor weer meer tijd zal zijn zodra digitale leermiddelen voor rekenen en taal goed werken. Mee tijd om te leren hoe de wereld in elkaar zit, natuurlijk met behulp van een professioneel geschreven leermiddel.Naar beginVeronderstelde kennis
Marc ter Horst
“Rij nooit voor of achter een vrachtwagen langs”. Ik denk het nog elke keer als ik op mijn fiets een bus of vrachtwagen nader. En dan natuurlijk na “achter” heel even wachten. Want zo was het deuntje bij de cd-rom over de dodehoekspiegel waar ik in een grijs verleden de lessen voor schreef. Mijn kinderen val ik tot vervelens toe lastig met allerhande overbodige kennis. “Altostratus! Het is gedaan met het mooie weer.” Dat weet ik van mijn teksten voor Humboldt. “Als je doucht verbruik je net zoveel energie als duizend spaarlampen”. Dat weet ik van EnergieGenie. “De ogen van vleeseters staan dichter bij elkaar dan die van prooidieren”. Dat heb ik van Naut. Zo kan ik nog wel even doorgaan. En dat doe ik dus meestal ook. Je zult maar zo’n vader hebben. Maar vrienden en familie maken dan weer dankbaar gebruik van mijn veronderstelde kennis. “Dat wou ik jou nog vragen Marc, toen we op vakantie waren was het volle maan. Is het dan ook volle maan in Nederland?” Soms haper ik dan toch even. Het stomme is dat ik bijna alles wat ik schrijf grotendeels weer vergeet. Laatst googelde  ik voor een nieuwe klus naar informatie over dassentunnels. Kom ik doodleuk in de portfolio op mijn eigen site terecht. Precies wat ik wou weten!Toch heb ik wel wat geleerd van de lessen die ik heb geschreven. Zonder mijn werk voor aardrijkskunde en natuur & techniek had ik mijn kinderboeken nooit kunnen schrijven. Als educatief auteur word je zelf ook steeds wijzer. Het zou alleen fijn zijn als je alles wat je hebt geschreven ook daadwerkelijk paraat hebt. Hopelijk gaat dat de kinderen waar we het voor doen iets beter af. Marc ter Horst is educatief auteur (www.raketaal.nl) en kinderboekenschrijverwww.marcterhorst.nl)Naar beginJe royalty’s veel lager dan je was voorgespiegeld?Een educatieve uitgeverij vraagt je als auteur mee te werken aan een interessante educatieve uitgave. De uitgever is toonaangevend in de betreffende markt en overtuigt je ervan dat het product een grote kans heeft een topper te worden met een lange looptijd. Het onderwerp ligt je en je hebt er echt zin in. De uitgever schat je werkzaamheden in op ongeveer 180 uur werk en je tekent het auteurscontract, dat uitgaat van een royalty over de netto verkoopprijs.Je gaat voortvarend aan de slag, houd je gewerkte uren bij en op basis van een redelijk uurloon van €50 per uur verwacht je uiteindelijk zo’n €9000,- te mogen ontvangen. De verkoop valt het eerste jaar wat tegen. Maar dat was te verwachten. Het moment van verschijning is niet optimaal.Maar wie schetst je verbazing als de uitgever aan het eind van het tweede verkoopseizoen je per brief laat weten dat het boek al na drie jaar uit de handel gehaald zal worden. Met deze aankondiging lopen de verkopen hard terug en uiteindelijk houd je een schijntje aan royalty’s over. Wat zijn je rechten en mogelijkheden? Heeft de uitgever je ten onrechte veel meer beloofd dan ze konden waarmaken? Kun je ze aanrekenen dat ze de markt niet goed hebben ingeschat?Helaas heb je als auteur in een dergelijk geval niet veel been om op te staan. Een overeenkomst op basis van royalty’s ( meestal een percentage van de netto verkoopprijs van het product) betekent dat je deelt in de meevallers, maar ook in de tegenvallers. Als  de uitgever voortijdig de exploitatie beëindigt is hij inderdaad slechts de contractueel overeengekomen vergoeding aan royalty’s over een gemiddeld boekjaar verschuldigd.Er is wel een mogelijkheid om je wat beter in te dekken tegen het risico van tegenvallende verkopen. In het contract kun je een clausule laten opnemen over een verrekenbaar (maar niet terugvorderbaar) voorschot, waardoor je als auteur een bodem-vergoeding veiligstelt. De uitgevers zijn hier niet altijd toe bereid. Immers als de verkoop tegenvalt, is hun opbrengst minder, terwijl jij er als auteur redelijk uitspringt.Lastig wordt het t.a.v. de kwestie of je de uitgever mis-management en slechte bedrijfsvoering kan aanwrijven en of hij jou als auteur verkeerd heeft geïnformeerd. Misschien heeft de uitgeverij haar beoogde marktaandeel te hoog ingeschat, maar dit hoeft niet te betekenen dat je als auteur  misleid bent. Ook de auteur moet een inschatting maken van de te verwachten opbrengsten.Als auteur ben je misschien geneigd om je verdiensten te relateren aan het aantal gewerkte uren en een redelijk uur bedrag. Bij werkzaamheden die op basis van een royalty gehonoreerd worden, gaat dit meestal niet op. De verkoop kan tegenvallen. Dan verdien je weinig. Maar is het product succesvol dan deel je daar ook ruimhartig in mee.Tegenwoordig proberen veel uitgevers een contract te sluiten op basis van een eenmalige afkoopsom. Je moet dan heel goed inschatten wat de marktkansen zijn van het product. Valt de opbrengst tegen dan heb jij in elk geval je geld binnen. Maar als de methode zeer succesvol wordt dan krijg je misschien wel spijt! Al kan je dan op grond van de bestseller-bepaling in de nieuwe wet Auteurscontractenrecht (art 25d) naar de rechter om een aanvullende billijke vergoeding te vorderen van de uitgever. Let er in ieder geval op dat na beëindiging van het contract de rechten weer worden overgedragen aan jou (zodat de uitgever niet met jouw materiaal een nieuwe uitgave kan uitbrengen). http://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/2015-07-01#HoofdstukIaDit artikel is gebaseerd op een vraag die bij de VvEA terechtkwam. De bewerking is van de hand van Anne Coos VuurmansNaar beginMeesters en juffen die hun lessen zelf maken.Arend Pottjegort Het gaat zo makkelijk: eigen lessen samenstellen door vrijelijk te kopiëren, knippen en plakken uit allerhande bronnen. Vaak werk van ons, de educatieve auteur. Mag dat zomaar? De website www.onderwijsenauteursrecht.nl probeert docenten te helpen bij het beantwoorden van de vraag “wat mag en wat mag niet”. Een handige antwoordwizard helpt de docent op weg.Op boeken, zowel ‘gewone’ boeken als schoolboeken zit auteursrecht. Dat geldt ook voor elektronische boeken. Dat betekent dat men er niet zomaar uit mag overnemen voor eigen lesmateriaal, bundel, reader of schoolkrant. Daar is in principe toestemming voor nodig van de uitgever of de makers van de leermiddelen. Voor het onderwijs maakt de wet een uitzondering: als het bij een beperkt gedeelte blijft, mag men uit boeken samenstellen. Wat verstaan we onder beperkt? Daarvoor hebben de verschillende onderwijsorganisaties heldere afspraken gemaakt met de makers. Wat mag wel?Een  leerkracht voor het onderwijs mag een klein gedeelte van een leermiddel overnemen in eigen lesmateriaal, bundel of reader, zonder daarvoor vooraf toestemming  te vragen. Bij overname van  niet meer dan 10% tot een maximum van 10 pagina’s, is er niets aan de hand. Een school betaalt jaarlijks een standaardbijdrage aan Reprorecht voor kopiëren. Vanaf schooljaar 2015-2016 is in deze vergoeding ook het overnemen uit boeken en leermiddelen meegenomen. Reprorecht zorgt ervoor dat de makers een vergoeding ontvangen, zodat zij kunnen blijven investeren in nieuw lesmateriaal. Wat mag niet?Voor het overnemen van  méér dan 10% of 10 pagina’s van het leermiddel is wél vooraf toestemming nodig. Een heel boek of een flink deel daarvan overnemen mag dus niet. Overnemen is ook slechts toegestaan als het een onderwijsdoel heeft, dus niet voor extern gebruik. Voor een schoolkrant of boek met overgenomen materiaal dat de school maakt, is dus altijd toestemming nodig. Toch overnemen?Wie meer wil overnemen in een samengesteld werk dan valt onder de standaardregeling, of iets wil  overnemen dat buiten de standaardregeling valt, kan contact met de VvEA opnemen: info@educatieveauteurs.nl Toestemming kunnen we meestal snel en eenvoudig  regelen. De school ontvangt dan een factuur voor het extra gebruik.Nu maar hopen dat al die met lesmateriaal knutselende docenten die mooie website en wizard weten te vinden, en daarvoor nog: dat ze zich de vraag stellen: “mag dat eigenlijk wel wat ik doe?”Arend Pottjegort is lid van de stuurgroep ‘Auteursrecht geregeldNaar beginContracten, rechten en nog meerHet moreel recht is niet overdraagbaar. Educatieve uitgevers gaan ver om hun exploitatierechten veilig te stellen. Soms zelfs zo ver dat ze in hun uitgeefovereenkomsten met auteurs contractueel zaken willen regelen die indruisen tegen de wet.De Auteurswet geeft auteurs het recht om op te treden tegen aantasting van hun werk wanneer hun werk ingrijpend wordt veranderd of wanneer het werk wordt uitgebracht zonder naamsvermelding van de auteur. Tegenwoordig bevatten sommige contracten een artikel waarin je als auteur afstand  doet van het recht “zich te verzetten tegen wijziging van (een deel van)  het werk ten behoeve van de exploitatie van het werk, daaronder begrepen exploitatie van delen van het werk in combinatie met (delen van) andere werken.” Daardoor kan je werk zomaar terecht komen in een andere methode, onder een andere naam, in print of online.Niet tekenen dus zo’n contract!Naar begin   Nieuws uit de verenigingVan VSenV naar Auteursbond Het dagelijks bestuur van de VSenV is samen met de directeur van het bureau, Jan Hilbers, druk bezig de Auteursbond vorm en inhoud te geven. Ook de organisatie van het kantoor verandert. Om de onderhandelingspositie van de bond te versterken, zullen de twee juristen zich specialiseren in wetgeving en regelgeving en de directeur krijgt o.a.  ondernemerschap in zijn portefeuille. Nieuw zijn de functies van activiteiten producer en medewerker communicatie. De activiteitenproducer gaat ook ons ondersteunen bij de organisatie van bijeenkomsten, prijsuitreikingen, workshops e.d.. De medewerker communicatie houdt zich onder andere met de website bezig. Uiteraard krijgt de vernieuwde organisatie ook een vernieuwde website. En dat heeft ook gevolgen voor de inhoud en vormgeving van onze site: http://educatieveauteurs.nl/ Naast inkomsten uit bijdragen van de leden, zijn er nog enkele geldstromen nodig om de vereniging draaiende te houden. Een van de belangrijkste hiervan is LIRA. Na enkele jaren van onzekerheid, is er weer een overeenkomst en is de subsidie voor de komende jaren weer gegarandeerd. Op 3 november 2016 wordt van 14.30 – 17.00 een ALV gehouden. Op deze ALV zullen onder andere enkele zaken omtrent de vernieuwingen aan bod komen. De locatie is nog niet bekend, maar zal in Amsterdam zijn.Dan staat er nog een extra ALV gepland in december voor de formele bekrachtiging van de besluitvorming rond de vernieuwingen.Naar beginDe Stichting Sociaal Fonds LetterkundigenHet kan voorkomen dat een auteur plotseling en tijdelijk een financieel probleem niet kan oplossen. Deze kan dan de hulp in te roepen van het Sociaal Fonds Letterkundigen (SFL). Het bestuur van het Fonds beoordeelt de aanvragen op een aantal criteria, waarbij ook rekening wordt gehouden met de individuele situatie van de aanvrager. Er kan een eenmalig geldbedrag worden geboden – een enkele keer in de vorm van een renteloze lening – of persoonlijk advies worden gegeven.Met de uitbreidingen van de VSenV kunnen meer leden een beroep doen op het Fonds. Evenwel vanwege de beperkte financiële middelen zal het bestuur van het SFL in het toewijzingsbeleid de mogelijke literaire achtergrond van de aanvrager in de overwegingen betrekken.Nadere informatie:  http://www.vvl.nu/vvl/site/article/item/304 of via het VSenV-bureau.    Naar begin Waar hebben we het over?

Veel van onze collega educatieve auteurs geven vanuit hun vakspecialisatie ook wel eens gastlessen. Welke afspraken kan je hierover maken met de opdrachtgever, vraagt Fabien van der Ham zich af op de Linkedin pagina van Educatief Ondernemen. Volg de discussie ophttps://www.linkedin.com/groups/2416871/2416871-6153197838089154561

  En dan nog ditWord jij ons zevende lid?Binnenkort verandert de VVEA van een vereniging is een sectie van de Auteursbond. We willen de band met onze leden aanhalen en meer activiteiten en contactmomenten aanbieden. Het bestuur bestaat nu uit 6 leden, maar we willen graag een zevende lid erbij. Ben jij een actieve educatief auteur, heb je ervaring met alle veranderingen in ons werk, heb je ideeën over de opmars van ICT in educatieve uitgaven? Dan heb je het bestuur en de sectie veel te bieden. Neem contact op met  Anne Coos Vuurmansa.vuurmans@planet.nl Naar begin Maak je profiel aanOnze website is niet alleen een informatiepunt  maar ook een platform voor educatieve auteurs om zich te profileren. Onder het menuknopje ‘auteurs’ vind je auteurs. Alle leden kunnen eenvoudig zelf een eigen profielpagina maken. Je logt eerst in (rechts boven de zoekbalk). Op je ‘persoonlijke ledenpagina’ kun je je profiel bekijken en via de link ‘Mijn persoonlijke gegevens’ je gegevens aanpassen. Schrijf in de vakken bij CV en Opleiding sprankelende teksten waardoor eventuele bezoekers kunnen zien waar je goed in bent. Plaats ook een foto bij je profiel.Nog meer aandacht kun je trekken met een slider  op de home-page.  Stuur een afbeelding en een slogan naar info@educatieveauteurs.nl of neem contact op met Onno: onno@educatievecontent.nl.  De afbeelding moet rechthoekig zijn en ongeveer 900 x 400 pixels. De slogan komt onder in de afbeelding. Slogan en naam mogen samen niet meer dan 70 tekens zijn. Mocht je er niet uit komen kun je altijd even contact opnemen en vragen om hulp.Naar beginLeestips

Wat we kinderen echt kunnen leren. Over feiten en fictie in onderwijs. Daniel Willingham.
Webtip: Operation Education.

Voordat we verder praten over het leren van de toekomst moeten we eerst begrijpen waarom we het nu zo doen in het onderwijs en waartoe ons onderwijs dient. Pas nadat we onszelf deze fundamentele vragen hebben gesteld, kunnen we doelbewuste keuzes maken over de invulling van onderwijs en kunnen we eigentijdse leersystemen vormgeven…”http://operation.education/category/onderwijsvragen/Nieuws en  ActiviteitenPrijs voor de beste onderwijsblogStichting Stimulering Onderwijsjournalistiek laat weten dat er naast de Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek 2017 nu ook een prijs wordt gegeven voor het beste onderwijsblog 2017. Verder is er een werkbeurs voor een ambitieus onderzoeksproject op het gebied van onderwijsjournalistiek. In totaal valt er 6.000 euro te verdienen.
Voordrachten kunnen tussen 1 september en 15 oktober 2016 worden ingediend. Voor voorwaarden en meer informatie kijk bij: http://www.onderwijsjournalistiek.nl/

De VvEA bestaat 10 jaarIn november 2006 werd in het vergadercentrum Vredenburg te Utrecht de Vereniging van Educatieve auteurs feestelijk opgericht. Dit jaar is dat precies tien jaar geleden. Een gelegenheid om even bij stil te staan. Tegen het eind van dit jaar 2016 zal hiervoor een bijeenkomst georganiseerd worden. Tijd en plaats worden nog bekend gemaakt.   De Algemene ledenvergadering van de VSenVOp 3 november van 14.30 – 17.00 Op deze ALV komen zaken over de vernieuwingen aan bod. De locatie wordt later bekend gemaakt.
In december volgt een  extra ALV voor de formele bekrachtiging voor de instelling van de Auteursbond.
Lespakket ‘Dossier Auteursrecht’
KlasseTV ontwikkelt samen met de Federatie Auteursrechtbelangen het lespakket ‘Dossier Auteursrecht’ voor klassen van groep 7/8 in het basisonderwijs. Daar is een wedstrijd aan verbonden waarmee de klas een workshop van Gers Pardoel kan winnen.
http://voice-info.nl/voice/153567/
 Meer nieuws: http://educatieveauteurs.nl/nieuwsoverzicht/
Naar begin

Nieuwsbrief Vereniging van Educatieve auteurs

Nieuwsbrief Vereniging van Educatieve auteurs

16/08 - De nieuwe naam voor de VSenV is bekend! Lees in deze nieuwsbrief alles over de nieuwe naam, maar ook hoeveel krachtiger jouw vereniging gaat worden. Die kracht zit hem ook in onszelf. In deze nieuwsbrief weer prachtige bijdragen van leden: over de SLO Leermiddelenmonitor door Tom van der Geugten en een treffende column van Marc ter Horst. Veel plezier bij het lezen van de nieuwsbrief!
 
Inhoudsopgave

We moeten ons blijven ontwikkelen
Vijf tips voor educatieve uitgevers
Contracten, rechten en nog meer
Nieuws uit de vereniging
Waar hebben we het over?
En dan nog dit
Leestips
Nieuws en activiteiten

 We moeten ons blijven ontwikkelen Tom van der Geugten  Meer gebruik methoden Het aandeel methodegebonden leermiddelen daalt minder hard dan leraren en leidinggevenden van scholen hebben verwacht. De nieuwe Leermiddelenmonitor van SLO constateert, na een lichte daling in de afgelopen jaren, dat er een kleine opmars is in het gebruik van methoden: in het PO 86% en in het VO 71% (was in 2013/2014: 82% en 70%). Als verklaringen wijst SLO erop dat leraren mogelijk ervaren hebben dat zelf lesmateriaal ontwikkelen toch niet zo eenvoudig is en meer tijd kost dan gehoopt. Leraren voelen misschien ook minder de noodzaak om zelf materiaal te maken nu methoden met digitale en interactieve componenten ook meer bij hun wensen aansluiten.Voor educatieve auteurs is dit goed nieuws. Al jaren heeft de VvEA zich op het standpunt gesteld dat lesmateriaal maken een vak apart is en dat het niet goed is voor de kwaliteit van het onderwijs als dit er even bij wordt gedaan door leraren. Meerwaarde digitaal leermateriaalDat educatieve uitgeverijen met hun auteurs in staat zijn om in actuele onderwijskundige behoeftes te voorzien, mag bekend zijn bij leraren, maar bij sommige onderwijsonderzoekers blijkt dat niet het geval te zijn. Zo schreven drie medewerkers van de Radboud Universiteit Nijmegen onlangs dat uitgevers van lesmaterialen voor traditionele lesmethoden de digitale toepassingen buiten de deur lijken te houden. ‘Leraren en anderen in de educatieve praktijk hebben de terechte reserve dat vernieuwingen, die digitale leermiddelen met zich meebrengen, in eerste instantie makkelijk leiden tot meer werkdruk en stress.’ Terechte reserve? Uit de Leermiddelenmonitor van SLO blijkt dat een meerderheid van leraren de meerwaarde van digitaal ten opzichte van gedrukt materiaal inziet. Het is aantrekkelijker voor leerlingen en sluit beter aan bij de belevingswereld van leerlingen, speelt in op de actualiteit en biedt meer differentiatiemogelijkheden.  51% van de leraren is voorstander van de combinatie van gedrukt en digitaal materiaal. Nog veel te doenVolgens een OESO-rapport zijn Nederlandse leerlingen de minst gemotiveerde van Europa. Volgens Arno Reints komt dat misschien doordat we denken dat onderwijs vooral leuk moet zijn en dat leermiddelen er aantrekkelijk uit moeten zien. ‘Om meer gemotiveerde leerlingen te krijgen, moeten leermiddelen meer ruimte geven voor leerlingsturing (autonomie), zich kunnen identificeren met de leerstof (verbondenheid), en veel meer uitdagende opdrachten bevatten zodat leerlingen écht een competent gevoel krijgen. Dat is trouwens wat anders dan leerlingen opgaven voorschotelen op hun zogenaamd ‘niveau’. Onderwijs moet niet gericht zijn op wat kinderen kunnen, maar wat ze zouden kunnen.Leermiddelenmakers boeken vooruitgang, maar er is nog veel te doen. In een recent artikel legt CLU-directeur Hendrianne Wilkens uit dat adapteren op hogere cognitieve vaardigheden veel creativiteit van ontwikkelaars vergt.De boodschap voor educatieve auteurs is duidelijk. Er blijft genoeg werk voor ons, maar om het goed te doen moeten we ons blijven ontwikkelen.[1] SLO context vo, juni 2016 (zie ook www.slo.nl).2 Jurjen van der Helden, Inge Molenaar en Harold Bekkering, ‘Individueel leren in de klas’, in: Didactief, juni 2016.Leermiddelenallert, juni 2016 (clu.nl)4 ‘Gepersonaliseerd leren & adaptieve programma’s: nog veel te doen!’, in: Van twaalf tot achttien, april 2016 (zie clu.nl/pubicaties/).Vijf tips voor educatieve uitgevers Marc ter HorstAls ik één tip aan educatieve uitgevers mocht geven, zou ik zeggen: ga eens undercover in een auteursteam. Niet tijdens de auteursvergadering, maar daarna. In de trein na afloop komen vaak de beste adviezen naar boven. Met een beetje mazzel gaan de educatieve auteurs ook nog aan de borrel. Dan is het hek natuurlijk helemaal van de dam. Gelukkig ben ik de beroerdste niet en daarom presenteer ik hier de beste tips, opgedaan in trein, kroeg en wandelgangen. Tip 1: Betrek auteurs eerder bij de methode. Ze hebben vaak heel zinnige ideeën over het concept. De extra tijd die dit kost win je terug door minder bijstellingen in het vervolg.Tip 2: Maak de sjabloon zo dat de schrijfwijzer niet meer woorden nodig heeft dan het gemiddelde werkboekje. Niets zo dodelijk voor de creativiteit als een stapel regels en codes waar je steeds weer in verdwaalt.Tip 3: Gebruik alleen deadlines als je je er zelf ook aan kunt houden. Niets zo dodelijk voor de motivatie als drie maanden stilte nadat je je eigen kopij hebt ingeleverd. Tip 4: Probeer het niet elke school, elke leerkracht en elk kind naar de zin te maken. Een methode zonder scherpe randjes prikkelt niemand.Tip 5: Luister naar de tips van educatieve auteurs.Marc ter Horst is educatief auteur (www.raketaal.nl)en kinderboekenschrijver (www.marcterhorst.nl) Contracten, rechten en nog meer Van VAR naar DBA: gevolgen voor educatieve auteursOp 18 mei 2016 werden leden van de VSenV bijgepraat op een bijeenkomst over de zogeheten Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). De nieuwe wet beoogt  de groei van het aantal ZZP’ers te beteugelen en een einde maken aan losse contracten waarbij in feite sprake is van schijnzelfstandigheid en een verkapt dienstverband.Op basis van deze nieuwe wet zijn zo’n 3000 modelovereenkomsten  voor freelancers in alle soorten en maten ter beoordeling voorgelegd aan de Belastingdienst, maar die zijn bij lange na nog niet allemaal goedgekeurd of bekeken.De vijf model uitgeefcontracten die de Vereniging van Schrijvers en Vertalers in het verleden met het Nederlands Uitgeversverbond gesloten heeft ,waaronder het auteursteamcontract GEU/VvEA, zijn inmiddels informeel door de Belastingdienst goedgekeurd. De zesde modelovereenkomst voor redactie-werk wacht nog op goedkeuring.De uitsluiting van een dienstverband, het  ‘DBA- deel’, wordt straks in de uitgeef contracten geïntegreerd. In die contracten staan dan geel gearceerde passages die niet meer mogen worden gewijzigd (omdat dan de goedkeuring van de Belastingdienst wordt ondermijnd). Maar blijf vooral kritisch kijken naar alle niet-geel gearceerde passages want het GEU-VvEA modelcontract is nog in ontwikkeling.  De VvEA en de GEU hebben de onderhandelingen over de educatieve uitgeefcontracten begin juni hervat. Voor meer informatie en een uitgebreider verslag van de vergadering van 18 mei.Namens de VvEA gaat het bestuur weer aan tafel zitten met de GEU om te praten over de niet-geel gearceerde passages in het contract. Pas op voor wurgcontracten!Educatieve uitgevers gaan ver om hun exploitatierechten veilig te stellen. Soms zelfs zo ver dat ze in hun uitgeefovereenkomsten met auteurs contractueel zaken willen regelen die indruisen tegen de wet. Sommige auteursovereenkomsten, die de laatste jaren voor advies aan de VvEA zijn voorgelegd, bevatten zúlke onredelijke bezwarende bepalingen voor auteurs dat er bijna sprake is van wurgcontracten. Een voorbeeld ter illustratie. Een uitgever vraagt aan auteurs de vergoeding die hen wettelijk toekomt wanneer hun werk wordt uitgeleend, verhuurd of gekopieerd over te dragen aan de uitgever. Deze collectieve vergoedingen zíjn wettelijk helemaal niet overdraagbaar. Op grond van het Leenrecht en het Reprorecht komt dat geld  echt aan jou als auteur toe. Nieuws uit de vereniging VSenV 2.0 Op 18 juni 2016 vond de Algemene Leden vergadering van de VSenV plaats, als gebruikelijk in de Balie in Amsterdam. Dit soort bijeenkomsten bestaan voor een groot deel uit formaliteiten zoals verslagen van vorige vergadering, begrotingen en andere financiële stukken. Zonder weerwoord passeerden deze rap de vergadering en er  werd middels applaus akkoord gegeven. De vergadering stond langer stil bij de bestuurlijke vernieuwing – in mijn ogen eerder een omwenteling. De aanwezigen waren enthousiast over de voorstellen. De vernieuwing zal in gang gezet worden per 1 januari 2017. De VvEA wordt dan een sectie en het is nu aan het bestuur hier invulling aan te gaan geven.Als volgende punt stond de naamsverandering van de VSenV op de agenda. Uitgelegd werd dat een commissie zich hier uitgebreid over gebogen had, dat er een prijsvraag was uitgeschreven waarop  meer dan honderd inzending waren ingestuurd. Na verschillende voorrondes is gekozen voor de naam Auteursbond. In de toekomst wordt de VvEA een sectie van de Auteursbond. Ook voor de VvEA zal dan een nieuwe naam gekozen moeten worden. Ideeën hiervoor zijn van harte welkom.Na deze openbaring waren er nog een paar zaken die zonder veel commentaar werden aangenomen.ALV VvEAIn aansluiting op de spectaculaire VSenV vergadering was het aan ons de beurt. Veel leden waren niet naar de Algemene Ledenvergadering gekomen, maar zij die er waren wisten ons met kritische en terechte vragen scherp te houden. Voorzitter Arend Pottjegort opende de vergadering met een gloedvol betoog waarin hij met voorbeelden duidelijk maakte hoe belangrijk het is dat de educatieve auteurs verenigd zijn en de VvEA en VSenV namens hen aan onderhandelingstafels en in overlegplatformen zitten. Aan zo’n onderhandelingstafel kregen we onlangs vrij denigrerend uit uitgeversmond te horen: “Hoe groot zijn jullie nu eigenlijk? Wij hebben via de contracten het recht om namens 7000 educatieve auteurs te handelen”. 7000 auteurs! Zoveel zijn er dus minstens! Het is belangrijk dat we uit onze eigen mond spreken. Als uitgevers dat voor ons gaan doen, is het vaak niet in ons voordeel. Waarom worden die 7000 auteurs nu niet even lid van de VvEA? Dan zouden we nóg krachtiger zijn! Hoe het ook zij: we hebben gelukkig twee nieuwe bestuursleden tijdens de ALV kunnen benoemen: Isabel de Ridder en Saskia Klomps. En we hebben ons ambitieuze beleidsplan kunnen presenteren. Nieuwsgierig? Kijk voor het beleidsplan. Hier vind je binnenkort ook het uitgebreide verslag van de ALV.Waar hebben we het over?Geplukt van Linkedin Hendrianne Wilkens van het CLU heeft op Linkedin een discussie gestart waarin het geven van meisjesachtige en jongensachtige opdrachten centraal staan.Daarvoor is de digitale methode ‘10 voor Biologie’ onderzocht.De belangrijkste bevinding is dat de methode veel meer meisjesachtige dan jongensachtige opdrachten bevat. Voorts dat de gevonden jongensachtige opdrachten veel minder jongensachtig waren dan de meisjesachtige opdrachten. Ook is geconstateerd dat er geen significante verschillen gevonden zijn tussen het presteren van meisjes en jongens na het maken van meisjes- c.q. jongensachtige opdrachten.In de Linkedin-post zijn ook een aantal andere opvallende verschillen opgesomd die bijvoorbeeld betrekking hebben op leerpreferenties en hoe de opdrachten (meisjes- of jongensachtig) door de jongens en meisjes zijn uitgevoerd. Ook de rol van de docenten is belicht.De aanbeveling van het CLU is dat leermiddelenontwikkelaars veel meer jongensachtige opdrachten in hun materiaal zouden moeten opnemen.Uiteraard heeft het CLU daar ook een workshop voor ontwikkeld. En dan kunnen we ons afvragen of culturele en/of etnische factoren ook in de ontwikkeling van leermiddelen moeten worden verwerkt. Ook is te overwegen of het toch maar het beste is om de aanbeveling op te volgen van Bűgel, Alberts en Zwitser in het Tijdschrift voor Genderstudies (2011, nr. 4) gedaan aan het slot van hun artikel ‘Hebben jongens een steeds groter wordende onderwijsachterstand?’; subtitel: ‘Sekseverschillen in onderwijsprestaties vanaf vijftien jaar’. Deze aanbeveling luidt: ‘Het onderwijs kan zich beter richten op individuele verschillen tussen leerlingen ongeacht hun sekse’. En dan nog dit: Maak je profiel aan.Onze website is niet alleen een informatiepunt  maar ook een platform voor educatieve auteurs om zich te profileren. Onder het menuknopje ‘auteurs’ vind je auteurs. Alle leden kunnen eenvoudig zelf een eigen profielpagina maken. Je logt eerst in (rechts boven de zoekbalk). Op je ‘persoonlijke ledenpagina’ kun je je profiel bekijken en via de link ‘Mijn persoonlijke gegevens’ je gegevens aanpassen. Schrijf in de vakken bij CV en Opleiding sprankelende teksten waardoor eventuele bezoekers kunnen zien waar je goed in bent. Plaats ook een foto bij je profiel.Nog meer aandacht kun je trekken met een slider  op de home-page.  Stuur een afbeelding en een slogan per e-mail of neem contact op met Onno Kalverda. De afbeelding moet rechthoekig zijn en ongeveer 900 x 400 pixels. De slogan komt onder in de afbeelding. Slogan en naam mogen samen niet meer dan 70 tekens zijn. Mocht je er niet uit komen kun je altijd even contact opnemen en vragen om hulp.Word jij ons zevende lid? Op de ALV van 18 juni zijn Saskia Klomps en Isabelle de Ridder benoemd als nieuwe bestuursleden. Het bestuur bestaat nu uit 6 leden. Om de continuïteit te bevorderen wil het bestuur nog een zevende lid aantrekken.  Dus we roepen geïnteresseerde leden op zich alsnog te melden. Contact persoon: Anne Coos Vuurmans. Het beleidsplan ven de VvEAOp de ALV VvEA is het beleidsplan voor 2016 besproken en aangenomen. De hoofdpunten zijn aandacht voor het verbeteren en uitbreiden van de communicatie met de leden, het voornemen een jaarlijks terugkerende dag voor leden: een dag van de educatieve auteur, meer aandacht voor nieuwe ontwikkelingen die het beroep van educatie auteur aangaan en eventueel een educatieve Oscar: een prijs voor een vernieuwend en onderscheidend educatief product.LeestipsIonica Smeets en Bas Haring: Vallende kwartjes. Een slimme selectie van leesbare wetenschap. Uitgeverij Nijgh en van Ditmar.Marc ter Horst: Van oerknal tot robot. Alles heeft een begin. Uitgeverij Gottmer. Dit boek werd onlangs door de Griffeljury bekroond met een ‘Vlag en Wimpel’.Nieuws en  ActiviteitenDe Onderwijsdagen 2016Deze vinden plaats op 7, 8 en 9 november in het World Trade Center in Rotterdam. Tijdens dit congres is er volop gelegenheid tot netwerken, waarbij inspiratie opdoen en kennis delen over onderwijs en ICT centraal staan. De inschrijving voor Dé Onderwijsdagen 2016 is geopend.

agenda

    de agenda is momenteel leeg