designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%

Auteursrecht geregeld onderzoekt gedrag copyshops

Auteursrecht geregeld onderzoekt gedrag copyshops

8/12 - Worden complete studieboeken gekopieerd? Ieder jaar gaat een anonieme mysterieshopper langs bij een groot aantal copyshops om te controleren of studenten worden voorzien van een clandestien alternatief voor nieuwe studieboeken. Dit is een initiatief van het project Auteursrecht geregeld, opgericht vanuit Stichting Reprorecht, waarin de VSenV is vertegenwoordigd.

Bij eerdere onderzoeken werd geconstateerd dat copyshops zich schuldig maakten aan het kopiëren of printen en beschikbaar stellen van studieboeken zonder toestemming van auteursrechthebbenden. Hiertegen is succesvol opgetreden. Bij het onderzoek van 2016, waarbij in zes studentensteden zeventig copyshops werden gecontroleerd, werden geen overtredingen meer geconstateerd.

Download Rapportage onderzoek copyshops 2016