designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%

Basisonderwijs maakt kennis met auteursrecht.pdf

29/09 - Lespakket ‘Dossier Auteursrecht’ voor basisonderwijs staat live

Vanaf vandaag is het lespakket ‘Dossier Auteursrecht’ voor groep 7/8 van het basisonderwijs gratis te downloaden op KlasseTV. KlasseTV heeft dit lespakket in nauwe samenwerking met de Federatie Auteursrechtbelangen ontwikkeld.

‘Dossier Auteursrecht’ bestaat uit zes lessen van gemiddeld één uur. De lessen gaan uit van het kind als maker, maar ook als iemand die het werk van anderen wil gebruiken, waardoor zij zich bewust worden van het belang van auteursrecht. Elke les start met een leuke video van vlogger Tobias, die in aanraking komt met het auteursrecht op muziek, tekst, video’s, foto’s en beeldende kunst, en daardoor – met vallen en opstaan – leert het auteursrecht van de makers te respecteren. Naar aanleiding van de video gaan de leerlingen in discussie en maken ze verwerkingsopdrachten. De lessen kunnen het hele schooljaar ingezet worden, maar sluiten ook goed aan bij de Kinderboekenweek en bij de Week van de Mediawijsheid.

Win actie met Gers Pardoel en Mirjam Oldenhave
Om scholen te stimuleren aan de lessen mee te doen is er een win actie aan het lespakket verbonden, waarmee scholen een workshop van rapper Gers Pardoel en een optreden van kinderboekenauteur Mirjam Oldenhave (de Grote Mees Kees Show) kunnen winnen.

Zegt het voort!
Vandaag heeft de Federatie bijgaand persbericht verzonden aan algemene en op kinderen gerichte media. Wij roepen iedereen op het persbericht zoveel mogelijk in eigen kring te verspreiden en op uw eigen website te plaatsen.

PERSBERICHT
Basisonderwijs maakt kennis met auteursrecht
Veel kinderen zullen zich niet bewust zijn van het bestaan van auteursrecht, terwijl ze hier regelmatig mee te maken hebben. Ze zijn maker, ze maken gebruik van auteursrecht en zij delen foto’s van anderen en van zichzelf met elkaar. Klasse TV biedt in samenwerking met de Federatie Auteursrechtbelangen een gratis lespakket aan voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. De kinderen worden ook gestimuleerd zelf creatief te zijn. Voor hun klas kunnen ze een workshop van rapper Gers Pardoel of een optreden van auteur Mirjam Oldenhave (de Grote Mees Kees Show) winnen.

Het lespakket bestaat uit zes lessen van gemiddeld één uur. De lessen gaan uit van het kind als maker, maar ook als iemand die het werk van anderen wil gebruiken, waardoor zij zich bewust worden van het belang van auteursrecht. Auteursrecht is ook een van de thema’s van de ontwikkeling van de jeugd in mediawijsheid. Elke les start met een leuke video van vlogger Tobias, die in aanraking komt met het auteursrecht op muziek, tekst, video’s, foto’s en beeldende kunst, en daardoor – met vallen en opstaan – leert het auteursrecht van de makers te respecteren. Naar aanleiding van de video gaan de leerlingen in discussie en maken ze verwerkingsopdrachten. De lessen kunnen het hele schooljaar ingezet worden. Pim van Klink, voorzitter Federatie Auteursrechtbelangen: “Voor kinderen is het internet een schatkamer vol filmpjes, muziek, plaatjes, spelletjes en ander moois. Zelf een foto, een filmpje of een verhaal maken en dat via het web met anderen delen is ook al kinderspel. Door kinderen te laten nadenken over wat er kan gebeuren als iemand anders hun creatie gebruikt – misschien wel op een manier die ze eigenlijk niet willen – worden ze zich bewust van het belang van zeggenschap over je eigen werk en leren ze het werk van andere creatieve makers te respecteren.”

Het lespakket ‘Dossier Auteursrecht’ met de wina cties voor Gers Pardoel en Mirjam Oldenhave is nu beschikbaar op www.klassetv.nl.