designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
Helpdesk

Exclusief voorleden heeft de VvEA een helpdesk voor contractuele, juridische en inhoudelijke, schrijftechnische vragen en problemen. Mail je vraag naar helpdesk@educatieveauteurs.nl. Binnen enkele dagen neemt een van onze experts telefonisch of per mail contact met je op.

Juridische vragen

Vragen van juridische aard worden beantwoord door Annemarie van Toorn. Annemarie is als jurist gespecialiseerd in auteursrecht. Ze is coördinator van het bureau van de VvEA en als juridisch medewerker in dienst van de VS&V. Annemarie geeft eerstelijns advies over bijvoorbeeld contracten, algemene voorwaarden, de VAR en onderhandelingen met je opdrachtgever.

Voorbeelden van juridische vragen die via de helpdesk kunnen worden voorgelegd:

-      Mijn uitgever keert geen reprorechten uit, maar gebruikt dit om een auteursfeest van te geven. Mag dat?

-      Ik heb een contract voorgelegd gekregen van mijn uitgever, wat zijn de gevolgen als ik met het concurrentiebeding akkoord ga?

-      Mijn uitgever vraagt overdracht van Nevenrechten, wat betekent dat?

-      Aan de tweede versie van deze methode heb ik niet meegewerkt. Toch is er werk van mij uit de eerste editie gebruikt, waarvoor ik geen vergoeding krijg.

Inhoudelijke vragen

Vragen van inhoudelijke aard worden beantwoord door Tom van der Geugten. Tom is methodedidacticus van Geschiedeniswerkplaats (Noordhoff Uitgevers) en was docent in het VO en HBO. Op de lerarenopleiding verzorgde hij een aantal workshops over de structuur en het maken van leermiddelen. Tot 2014 was hij voorzitter van de VvEA.

Voorbeelden van inhoudelijke vragen die via de helpdesk voorgelegd kunnen worden:

-      De VvEA heeft een competentieprofiel opgesteld voor de educatief auteur; hoe kan ik mijn competenties verder ontwikkelen?

-      Ik ben op zoek naar een geschikte cursus op het gebied van educatief schrijven, waar kan ik die vinden?

-      Ik zou graag in contact komen met andere auteurs die ook actief zijn op mijn vakgebied.

-      De didactiek verandert in de richting van meer zelfwerkzaamheid, activerende werkvormen en ict-gebruik. Hoe kan ik daar op inspelen als educatief auteur?

-      Ik mag voor een opdracht alleen meerkeuzevragen maken. Hoe zorg ik dan voor voldoende afwisseling in de vraagstelling?’

-      Ik moet een handleiding schrijven bij een methode; in welke vorm kan ik dat het beste gieten?

Er is ook een mogelijkheid om je vraag breder neer te leggen in het netwerk. Kijk dan op de LinkedIn-groep van de VvEA. Er is een open LinkedIn en een besloten groep waar alleen leden toegang toe hebben.