designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
  Copyshops kopieren geen studieboeken

  Copyshops kopieren geen studieboeken

  8/12 - Auteursrecht geregeld onderzoekt gedrag copyshops
  Worden complete studieboeken gekopieerd? Ieder jaar gaat een anonieme mysterieshopper langs bij een groot aantal copyshops om te controleren of studenten worden voorzien van een clandestien alternatief voor nieuwe studieboeken. Dit is een initiatief van het project Auteursrecht geregeld, opgericht vanuit Stichting Reprorecht, waarin de VSenV is vertegenwoordigd.
  Bij eerdere onderzoeken werd geconstateerd dat copyshops zich schuldig maakten aan het kopiëren of printen en beschikbaar stellen van studieboeken zonder toestemming van auteursrechthebbenden. Hiertegen is succesvol opgetreden. Bij het onderzoek van 2016, waarbij in zes studentensteden zeventig copyshops werden gecontroleerd, werden geen overtredingen meer geconstateerd.
  Download Rapportage onderzoek copyshops 2016
  Hoe sta ik er financieel voor?

  Hoe sta ik er financieel voor?

  18/11 - VSenV introduceert in januari de Financiële APK met aantrekkelijke korting
  Druk met vertalen of schrijven maar geen tijd om goed in je eigen financiële situatie te duiken? En wil je die wel eens door een expert bekeken hebben? Vanaf januari kunnen VSenV-leden  een Financiële APK aanvragen. De VSenV biedt deze dienst aan in samenwerking met de NVJ.  De Financiële APK wordt mogelijk gemaakt door het P.C. Boutensfonds, die deze dienst met een ruimhartige subsidie ondersteunt.
  De APK bestaat uit een uitgebreid en concreet advies over jouw financiële situatie door een professioneel financieel adviseur. Hierna bepaal je zelf of je actie onderneemt. Je kunt bij je aanvraag voor de APK zelf je voorkeur aangeven voor een van de meewerkende financiële adviseurs. Aan de hand van een checklist verzamel je informatie en je stuurt deze naar je adviseur. Deze analyseert deze gegevens en maakt een rapport. Daarna volgt een afspraak voor een consult met je adviseur. Tijdens een vertrouwelijk gesprek komen specifieke adviezen aan bod en worden eventuele vervolgacties besproken.
  Een alleenstaande deelnemer betaalt netto € 300,-. Voor een stel bedraagt de netto eigen bijdrage € 500,- .  Normaal betaal je als alleenstaande  € 800,- en als stel € 1.000,-. De korting wordt gefinancierd door het P.C. Boutensfonds. Het P.C. Boutensfonds subsidieert dus € 500,- per uitgebrachte APK.
  De Financiële APK is beschikbaar met ingang van 1 januari 2017. Binnenkort volgt uitgebreide informatie over de regeling.
  Met vriendelijke groet,
  Jan Hilbers,
  Geschillencommissie Auteurscontractenrecht van start op 1 oktober 2016

  Geschillencommissie Auteurscontractenrecht van start op 1 oktober 2016

  30/09 - Auteurs, uitvoerend kunstenaars, uitgevers en producenten kunnen vanaf 1 oktober geschillen, waar zij onderling niet uitkomen, voorleggen aan de daartoe door de wetgever aangewezen Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.
  In de op 1 juli 2015 in werking getreden wet auteurscontractenrecht is voorzien in een onafhankelijke geschillencommissie voor een efficiënte en laagdrempelige procedure om problemen tussen makers en exploitanten op te lossen zonder dat er een rechter aan te pas hoeft te komen. Het gaat dan om problemen over de toepassing van de nieuwe wet en de uitleg van de overeenkomst die partijen gesloten hebben om het werk van de maker te exploiteren. Die meningsverschillen kunnen gaan over de billijkheid van het honorarium, gewenste beëindiging vanwege onvoldoende exploitatieresultaten of aanpassing van voor de maker onredelijk bezwarende bepalingen in de exploitatieovereenkomst.
  De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht is gericht op continuïteit van de relatie en probeert altijd in eerste instantie een schikking tot stand te brengen, bijvoorbeeld via bemiddeling door een deskundige. Mocht dat niet mogelijk zijn dan volgt een uitspraak, die onderdeel van de overeenkomst kan worden. Zowel de commissieleden als de deskundigen hebben ruime praktijkervaring met dit soort geschillen.
  Beide partijen kunnen een geschil indienen. Voor exploitanten geldt dat zij zich dienen te registreren. Voor makers is het onder omstandigheden mogelijk om via een gemachtigde anoniem te blijven. Aan de behandeling van het geschil zijn geen kosten verbonden voor partijen, behalve klachtengeld en registratiekosten voor exploitanten (in beide gevallen 150 euro). De Federatie Auteursrechtbelangen financiert de kosten van een procedure vanuit collectief voor rechthebbenden geïnde gelden. Het is ook niet nodig om een advocaat in te huren. Het klachtengeld wordt vergoed door de andere partij indien de indiener van het geschil in het gelijk wordt gesteld.
  De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht is tot stand gekomen in overleg met Platform Makers en Platform Creatieve Media Industrie en met steun van de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De nieuwe commissie wordt ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB).
  Meer informatie over de procedure en registratie bij deze commissie kunt u lezen op de website van de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.

  Basisonderwijs maakt kennis met auteursrecht.pdf

  29/09 - Lespakket ‘Dossier Auteursrecht’ voor basisonderwijs staat live
  Vanaf vandaag is het lespakket ‘Dossier Auteursrecht’ voor groep 7/8 van het basisonderwijs gratis te downloaden op KlasseTV. KlasseTV heeft dit lespakket in nauwe samenwerking met de Federatie Auteursrechtbelangen ontwikkeld.
  ‘Dossier Auteursrecht’ bestaat uit zes lessen van gemiddeld één uur. De lessen gaan uit van het kind als maker, maar ook als iemand die het werk van anderen wil gebruiken, waardoor zij zich bewust worden van het belang van auteursrecht. Elke les start met een leuke video van vlogger Tobias, die in aanraking komt met het auteursrecht op muziek, tekst, video’s, foto’s en beeldende kunst, en daardoor – met vallen en opstaan – leert het auteursrecht van de makers te respecteren. Naar aanleiding van de video gaan de leerlingen in discussie en maken ze verwerkingsopdrachten. De lessen kunnen het hele schooljaar ingezet worden, maar sluiten ook goed aan bij de Kinderboekenweek en bij de Week van de Mediawijsheid.
  Win actie met Gers Pardoel en Mirjam Oldenhave
  Om scholen te stimuleren aan de lessen mee te doen is er een win actie aan het lespakket verbonden, waarmee scholen een workshop van rapper Gers Pardoel en een optreden van kinderboekenauteur Mirjam Oldenhave (de Grote Mees Kees Show) kunnen winnen.
  Zegt het voort!
  Vandaag heeft de Federatie bijgaand persbericht verzonden aan algemene en op kinderen gerichte media. Wij roepen iedereen op het persbericht zoveel mogelijk in eigen kring te verspreiden en op uw eigen website te plaatsen.
  PERSBERICHT
  Basisonderwijs maakt kennis met auteursrecht
  Veel kinderen zullen zich niet bewust zijn van het bestaan van auteursrecht, terwijl ze hier regelmatig mee te maken hebben. Ze zijn maker, ze maken gebruik van auteursrecht en zij delen foto’s van anderen en van zichzelf met elkaar. Klasse TV biedt in samenwerking met de Federatie Auteursrechtbelangen een gratis lespakket aan voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. De kinderen worden ook gestimuleerd zelf creatief te zijn. Voor hun klas kunnen ze een workshop van rapper Gers Pardoel of een optreden van auteur Mirjam Oldenhave (de Grote Mees Kees Show) winnen.
  Het lespakket bestaat uit zes lessen van gemiddeld één uur. De lessen gaan uit van het kind als maker, maar ook als iemand die het werk van anderen wil gebruiken, waardoor zij zich bewust worden van het belang van auteursrecht. Auteursrecht is ook een van de thema’s van de ontwikkeling van de jeugd in mediawijsheid. Elke les start met een leuke video van vlogger Tobias, die in aanraking komt met het auteursrecht op muziek, tekst, video’s, foto’s en beeldende kunst, en daardoor – met vallen en opstaan – leert het auteursrecht van de makers te respecteren. Naar aanleiding van de video gaan de leerlingen in discussie en maken ze verwerkingsopdrachten. De lessen kunnen het hele schooljaar ingezet worden. Pim van Klink, voorzitter Federatie Auteursrechtbelangen: “Voor kinderen is het internet een schatkamer vol filmpjes, muziek, plaatjes, spelletjes en ander moois. Zelf een foto, een filmpje of een verhaal maken en dat via het web met anderen delen is ook al kinderspel. Door kinderen te laten nadenken over wat er kan gebeuren als iemand anders hun creatie gebruikt – misschien wel op een manier die ze eigenlijk niet willen – worden ze zich bewust van het belang van zeggenschap over je eigen werk en leren ze het werk van andere creatieve makers te respecteren.”
  Het lespakket ‘Dossier Auteursrecht’ met de wina cties voor Gers Pardoel en Mirjam Oldenhave is nu beschikbaar op www.klassetv.nl.