designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%
  Financiële APK voor Auteursbond-leden

  Financiële APK voor Auteursbond-leden

  1/01 - Druk met journalistieke producties, maar geen tijd om goed in je eigen financiële situatie te duiken? En wil je die wel eens door een expert bekeken hebben? Auteursbond-leden kunnen een Financiële APK aanvragen. De Auteursbond biedt deze dienst aan in samenwerking met de NVJ. De Financiële APK wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage aan de kosten door het P.C. Boutensfonds.
  Deze gesubsidieerde financiële apk is bedoeld voor mensen die van de pen leven (schrijvers, vertalers, scenarioschrijvers, (foto)journalisten, ondertitelaars, librettisten, educatieve auteurs, dichters, etc.).
  Van een professioneel financieel adviseur krijg je een uitgebreid en concreet advies over jouw financiële situatie (je financiële APK). Hierna bepaal je zelf of je actie onderneemt. Het P.C. Boutensfonds subsidieert deze verdere stappen niet.
  Door financiële adviseurs, werkwijze
  Je kunt bij je aanvraag kiezen uit twee professionele adviseurs:

  Marjorie Molegraaf, financieel professional en gecertificeerd financieel planner en belastingadviseur, zie Sfinxmanagementof LinkedIn
  Peter Meijer, zelfstandig en onafhankelijk adviseur (ex pensioen, schade- en levensverzekeringen adviseur bij een assurantiekantoor, private banker en pensioenadviseur bij een bank), zie LinkedIn

  Na je aanvraag zal je gevraagd worden aan de hand van een checklist informatie te verzamelen en op te sturen. De adviseur ontvangt dit vooraf, analyseert dit en maakt een rapport. Dit rapport bespreek je live met de adviseur. Specifieke adviezen of vervolgacties voor jou zelf kunnen voortvloeien uit dit gesprek.
  Kosten
  Het P.C. Boutensfonds subsidieert € 500,- per uitgebrachte APK. De kosten van een APK bedragen € 800,- voor een alleenstaande en € 1.000,- voor een stel.  Een alleenstaandedeelnemer heeft dus een netto bijdrage aan de APK van € 300,-. Voor een stel bedraagt de netto eigen bijdrage € 500,- .
  Wat zeggen gebruikers?
  “Het is fijn dat ik nu van dat immer zeurende gevoel af ben”
  “Met de interesse van Peter in ons werk kwam ook het vertrouwen”
  “Voor mij en mijn partner, allebei freelance literair vertaler, zijn onze financiën altijd een ver-van-mijn-bed-show; we weten dat sommige dingen niet goed geregeld zijn, maar dat is meer een zeurend ongemak waar we niet aan willen denken”
  “Al met al is het een heel prettig contract en een nuttige ervaring”
  Voorwaarden
  Je bent minimaal 1 jaar lid van de Auteursbond/ Vereniging van Schrijvers en Vertalers.
  Je kan één keer in de vijf jaar een beroep doen op de apk-subsidie
  De apk wordt uitsluitend verzorgd door financiële dienstverleners die door het fonds zijn geselecteerd

  Je eigen bijdrage moet voor de start van het traject op de rekening van het P.C. Boutensfonds zijn gestort: NL59 INGB 0007 228562
  6 maanden na aanvang van het traject dient je tweede afspraak met de financieel adviseur ook te hebben plaatsgevonden, anders eindigt het traject zonder terugstorting van je bijdrage
  Het bestuur van het P.C. Boutensfonds stelt een maximum aan het aantal te honoreren aanvragen van 100 per jaar: wie het eerst komt wie het eerst maalt.

  Na versturing van je aanvraag ontvang je een e-mail met een bevestiging en de checklist over de te verzamelen stukken.
  Het P.C. Boutensfonds neemt contact met je op over het verdere verloop.
  Kilik HIER voor de voorwaarden
  Klik HIER voor de Checklist
  Klik HIER voor het aanvraagformulier
  Kees Holierhoek neemt afscheid als Lira-voorzitter

  Kees Holierhoek neemt afscheid als Lira-voorzitter

  22/12 - Afgelopen weekend heeft Kees Holierhoek na ruim dertig jaar afscheid genomen als voorzitter van Lira. Al die jaren heeft hij met een nimmer aflatende energie gestreden voor het bevorderen en beschermen van auteursrecht, en onderhandeld over billijke vergoedingen voor auteurs.
  Onze beroepsvereniging heeft ontzettend veel aan Kees te danken. We spreken onze bewondering uit voor Kees zijn vakmanschap, betrokkenheid en standvastigheid en zijn hem erkentelijk voor alles wat hij heeft bereikt.Erelid van de vereniging kunnen we hem niet maken, want dat is hij al. Als dank is tijdens een feestelijke gelegenheid in De Rode Hoed in Amsterdam het Boek voor Kees aan Kees overhandigd, waarin talloze van jullie een persoonlijk stuk hebben geschreven.Kees blijft overigens actief als voorzitter van de Stichting Rechtshulp Auteurs (SRA), het Contractenbureau en de Stichting Dramaastricht. Felix Rottenberg volgt Kees op als voorzitter van Lira.
  Vorderingen Taskforce Leenrecht

  Vorderingen Taskforce Leenrecht

  15/12 - Er staat een gure wind in Leenrechtland en dat voelen schrijvers en vertalers,” schrijft VvL-voorzitter Jeroen Thijssen in een brief aan de leden. Schrijvers zien hun LIRA-uitkering teruglopen, door onder andere meer uitruil van boeken en de Bibliotheek op School. Om het Ministerie van OC&W over te halen actie te ondernemen is eerder dit jaar de Taskforce Leenrecht opgericht.In zijn brief brengt Jeroen de VvL-leden op de hoogte van de vorderingen. Een rapport van OC&W over de terugloop van inkomsten uit bibliotheken werd benedenmaats bevonden. Het ministerie gaat de kritiek van de taskforce terugkoppelen aan hun onderzoeksbureau. Ook heeft de Taskforce via een WOB-procedure achterhaald dat in de nieuwe bibliotheek van gemeente Uitgeest het leenrecht bewust wordt omzeild.Lees hier de volledige brief Taskforce Leenrecht van Jeroen Thijssen.
  Auteursrecht geregeld onderzoekt gedrag copyshops

  Auteursrecht geregeld onderzoekt gedrag copyshops

  8/12 - Worden complete studieboeken gekopieerd? Ieder jaar gaat een anonieme mysterieshopper langs bij een groot aantal copyshops om te controleren of studenten worden voorzien van een clandestien alternatief voor nieuwe studieboeken. Dit is een initiatief van het project Auteursrecht geregeld, opgericht vanuit Stichting Reprorecht, waarin de VSenV is vertegenwoordigd.
  Bij eerdere onderzoeken werd geconstateerd dat copyshops zich schuldig maakten aan het kopiëren of printen en beschikbaar stellen van studieboeken zonder toestemming van auteursrechthebbenden. Hiertegen is succesvol opgetreden. Bij het onderzoek van 2016, waarbij in zes studentensteden zeventig copyshops werden gecontroleerd, werden geen overtredingen meer geconstateerd.
  Download Rapportage onderzoek copyshops 2016