designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%

  Beleidsplan VvEA 2016

  24/06 - Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de VvEA op 18 juni 2016 is het beleidsplan 2016 besproken en aangenomen. U kunt het VvEA Beleidsplan 2016 hier lezen.
  Algemene ledenvergadering 18 juni 2016

  Algemene ledenvergadering 18 juni 2016

  13/06 - De algemene ledenvergadering van de VSenV an de afdelingen is op zaterdag 18 juni a.s. in de De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam.
  Hierna vindt de jaarvergadering voor aangeslotenen van Stichting Lira plaats, van 15.30 tot 17.00 uur.
  De dag wordt afgesloten met een feestelijk buffet voor alle aangeslotenen van Lira en de leden van de VSenV.
  Dagindeling:
  10.45 – 11.00 uur: inloop en ontvangst leden van de VSenV – Foyer links
  11.00 – 12.15 uur: algemene ledenvergadering VSenV – Salon
  12.15 – 13.00 uur: lunch – Foyer links
  12.45 – 14.00 uur: vergadering Vereniging van Letterkundigen – Salon
  13.00 – 14.00 uur: vergadering Vereniging van Educatieve Auteurs – Vergaderkamer 11
  14.00 – 15.00 uur: vergadering Netwerk Scenarioschrijvers – Vergaderkamer 11
  14.00 – 15.00 uur: afdelingsvergadering FreeLancers Associatie – Salon
  15.00 – 15.30 uur: ontvangst Lira-aangeslotenen / pauze leden VSenV – Foyer links
  15.30 – 17.00 uur: jaarvergadering Lira – Grote zaal
  17.00 – 17.45 uur: culturele en sociale projecten, moderator: Tsead Bruinja – Grote Zaal
  17.45 – 19.00 uur: borrel – Foyer
  19.00 – 21.30 uur: feestelijk diner – Grote zaal

  Van VAR naar DBA: de precieze gevolgen moeten nog blijken

  26/05 - Op 18 mei heeft de VSenV een informatiebijeenkomst georganiseerd over de afschaffing van de VAR en de inwerkingtreding van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA), en de gevolgen die dat kan hebben voor de beroepsuitoefening van schrijvers en vertalers. Over de wijze waarop de wet zal worden toegepast bestaat nog veel onduidelijkheid.
  De Wet DBA is in de kern een simpele wet, omdat door de Belastingdienst alleen wordt gekeken of er sprake is van een arbeidsrelatie of een opdrachtovereenkomst. De praktijk is echter weerbarstig, want de omstandigheden waarin de inmiddels 1 miljoen ZZP-ers in Nederland hun werkzaamheden uitvoeren lopen sterk uiteen. De vraag is aan welke criteria je als zelfstandige moet voldoen om je veilig te wanen, en er zeker van te zijn dat je niet achteraf geconfronteerd zult worden met een naheffingsaanslag van de fiscus.
  Lees hier het verslag van de informatiebijeenkomst op 18 mei, waarin de hoofdzaken die door de verschillende sprekers naar voren zijn gebracht worden verwoord. De sprekers waren: Jeroen Mirck (bestuurslid FLA/journalist), Miranda Maasman (jurist Nederlands Uitgeversverbond) en Danny Pieters (fiscaal adiviseur van NAHV Belastingadviseurs).
  Danny Pieters en Dennis Ketelaars van NAHV belastingadviseurs hebben een presentatie gemaakt waarin uitleg wordt gegeven over de Wet DBA, en waar je als ‘ondernemer’ in de creatieve sector op moet letten.
  Bedenk een nieuwe naam voor onze vereniging

  Bedenk een nieuwe naam voor onze vereniging

  7/03 - Wie van onze leden bedenkt een nieuwe naam voor onze vereniging? Jenny Mijnhijmer licht deze oproep toe.